C.V.Raman Vidhan Sabha Constituency

C.V.Raman Nagar Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedC.V.Raman Nagar Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedC.V.Raman Nagar Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

C.V.Raman Nagar Assembly Constituency Map

C.V.Raman Nagar Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
S.Raghu BJP 53364
P. Ramesh INC 44945
J. Hemalatha Suresh Raj JD(S) 3174
A. Ravi Kumar KJP 1058
M. Shivashankar IND 822
B.T. Srinivas BSP 645
I. Venkatesh IND 573
N. Gopi KCVP 564
Nagendra P. JD(U) 448
I.M.S. Manivannan IND 375
M.H. Chandra Shekar BSRCP 210

C.V.Raman Nagar News