Gadag Vidhan Sabha Constituency

Gadag Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedGadag Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedGadag Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Gadag Assembly Constituency Map

Gadag Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
H K Patil INC 70475
Anil Prakashbabu Mensinkai BSRCP 36748
Bidarur Shreeshailappa Virupaxappa BJP 18715
S B Sankannavar KJP 4808
Andanayya Gurupadayya Kurtakoti JD(S) 1339
Satyappanavar Bimappa Goneppa IND 1062
Shyam Motilalasa Bhandage SK 845
Ashok Mallappa Javali NCP 761
Mahadev H Chalavadi BSP 537
Abdulmunaf Abdulsattar Khazi NPP 438
Manjunath Vasant Neelgund LJP 356
Tirlapur Abdulrahamansab Janglisab JD(U) 230

Gadag News