Govindraj Nagar Vidhan Sabha Constituency

Govindraj Nagar Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedGovindraj Nagar Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedGovindraj Nagar Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Govindraj Assembly Constituency Map

Govindraj Nagar Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
Priyakrishna INC 72654
H. Ravindra BJP 30194
T.M. Range Gowda JD(S) 20662
P. Doddaiah KJP 5227
Harish. K IND 598
Mahesh. R IND 511
K. Rajashekar BSRCP 499
Ravindra IND 324
B.S. Vijayakumar SJPA 313
Abhimani Narendra IND 255

Govindraj Nagar News