Hungund Vidhan Sabha Constituency

Hungund Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedHungund Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedHungund Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Hungund Assembly Constituency Map

Hungund Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
Kashappanavar Vijayanand Shivashankrappa INC 72720
Doddanagouda G Patil BJP 56923
Abdul Zabbar S/O. Abdulhasan Kalaburgi JD(S) 2213
H L Madar IND 1292
Netikatti Sharanbasappa Mahantappa IND 924
Saim Khajesab Husenasab BSP 847
Halagatti Krishnagoud Venkanagoud KJP 682
Khajesab Shameedasab Mekamungali IND 607
Sanganagoudra H Goudar BSRCP 529
Amaresh Malleshappa Nagur JD(U) 287

Hungund News