Kagwad Vidhan Sabha Constituency

Kagwad Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedKagwad Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedKagwad Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Kagwad Assembly Constituency Map

Kagwad Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
Bharamgoud Alagoud Kage BJP 41784
Shrimant Balasaheb Patil JD(S) 38897
Kirankumar Tatyagouda Patil INC 33057
Ajit Bharamu Chougale KJP 8788
Vidyadhar S.  Kamble BSP 2158
Shoba Balu Tavadare IND 908
Surendra Pradhanji Talwalkar NCP 768
Narasinha Tukaram Patil IND 642
Jayshree Savant Pujari IND 603
Ramappa  Bheemappa Huddar IND 493
Bahusab Ashok Naik (Dhavale) IND 434
Diwakar Ramachandra Potadar BSRCP 363
Raju Annasab Patil JD(U) 305

Kagwad News