Krishnarajanagara Vidhan Sabha Constituency

Krishnarajanagara Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedKrishnarajanagara Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedKrishnarajanagara Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Krishnarajanagara Assembly Constituency Map

Krishnarajanagara Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
Sa.Ra.Mahesh JD(S) 81457
Doddaswamegowda INC 66405
Basant .K.N KJP 3827
M.P.Kumara BJP 1860
Lakshmana.D. BSP 1812
G.B.Dharmendra IND 1416
Mahadevaswamy BSRCP 690

Krishnarajanagara News