Malleshwaram Vidhan Sabha Constituency

Malleshwaram Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedMalleshwaram Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedMalleshwaram Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Malleshwaram Assembly Constituency Map

Malleshwaram Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
Dr. Ashwath Narayan C. N. BJP 57609
B. K. Shivaram. INC 36543
Dr. Meenakshi Bharath LSP 7610
Shwetha .S JD(S) 2827
Kumar .N. KJP 1910
S.  Sathyaprakash IND 319
Eshwara. H. A BSP 273
B. T. Lalitha Naik WPOI 236
Vishwanat Bhagawat IND 190
Manjunath. G (Gowda) BSRCP 183
M. S. Prakash SUCI 153
B. Linge Gowda IND 125
H. Girish IND 95
N. S. Shivanna IND 93
Rajesh. P. IND 71
Prabhakar HND 62

Malleshwaram News