Shanti Nagar Vidhan Sabha Constituency

Shanti Nagar Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedShanti Nagar Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedShanti Nagar Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Shanti Nagar Assembly Constituency Map

Shanti Nagar Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
N.A.Haris INC 54342
K. Vasudeva Murthy JD(S) 34155
D. Venkateshmurthy BJP 10930
R.V. Ramesh Yadav KJP 911
Prabhu Bosco NPP 873
Syed Aslam IND 652
N. Shashidhar BSP 388
Anthony A. Santhosh IND 322
Bhanu Prakash .K IND 195
M. Ruben Benjamin IND 187
K. Rajendra IND 160
S. Suresh Babu IND 141
Harinath V.E JD(U) 137
A.S. Rajan IND 131
Purusothaman D.R. IND 86

Shanti Nagar News