Srinivaspur Vidhan Sabha Constituency

Srinivaspur Assembly Elections 2018 Date

Yet to be announcedSrinivaspur Assembly Elections 2018 List of Candidates

Yet to be announcedSrinivaspur Assembly Elections 2018 Results

Yet to be announced

Srinivaspur Assembly Constituency Map

Srinivaspur Assembly Elections 2013 Results

Candidate Name
Party
Votes Received
K.R.Rameshkumar INC 83426
G.K.Venkatashivareddy JD(S) 79533
V.Venkategowda BJP 2379
K.S.Mallikarjuna IND 1005
K.P.Nagaraja BSP 756
P.C.Venkatashivareddy IND 554
M.Harish BSRCP 434
V.Srirama JD(U) 303
S.V.Venkatachalapathi KJP 266
Nayaz Ahmed SAJP 219

Srinivaspur News